تماس با کلینیک ماهورا

شماره تماس

۰۲۱٢۶٣٧٢٠۴١ - ۰۲۱٢۶٣٧٢٩٧٢
۰۲۱۲۶۳۷۲۱۶۸ - ۰۲۱۲۶۳۷۲۴۸۶

آدرس مطب

بلوار کاوه شمال، تقاطع اندرزگو، کوچه نیکو، پلاک ٢، طبقه ۵، واحد ۵٠٢

ساعات مراجعه

هر روز هفته به جز جمعه ها و تعطیلات رسمی از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر